!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Formulär för renovering av våtutrymmen

 

Dokument för renovering av Badrum/våtrum

 

Planerat arbete - beskrivning av åtgärder

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 

Bostadsrättsinnehavare _________________________________________________

Telefon dagtid _____________________________________

E-postadress ______________________________________

Gatuadress , lägenhetsnummer _______________________

_________________________________________________

Arbetet påbörjas _______________

och beräknas vara avslutat ___________

Hemförsäkringsbolag och
nummer:___________________________________________

Byggherre/Entreprenör:

Företagsnamn ______________________________________

Organisationsnummer __________________________

Försäkringsbolag _________________________________________

Telefon dagtid __________________________

E-postadress _______________________________________

VVS- arbete ska utföras av auktoriserad VVS-firma

Företagsnamn _______________________________

Organisationsnummer _________________________

Plattsättning och tätskikt ska utföras av BKR-auktoriserad firma

Företagsnamn_______________________________________

Organisationsnummer _________________________

Arbetet beräknas starta......................

och vara slutfört..............................

Tid för utförande av arbetet: Vardagar 08.00-17.00

 - Hissen skyddas så att golv och väggar ej skadas

 - Byggsopor bortforslas senast fredag varja vecka

 - Städning av hiss och entré utföres varje kväll

 - Grannar informeras

Efter att arbetet är klart ska följande dokument lämnas in till styrelesen

  1. Kvalitetsdokument för egenkontroll av tätskikt i våtrum
  2. Kvalitetsdokument enlgt BBV angående ytskikt av kakel och  klinker

Vid enbart utbyte av kakel och klinker behöver inte VVS-arbete redovisas

Styrelsen godkänner att arbetet får påbörjas

Datum: ..................................

Underskrift:......................................................

Namnförtydligande: .........................................

Uppdaterad 2018-02-10