!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brandskyddsregler

Föreningen ansvarar för det totala brandskyddet i fastigheten. Detta gäller för bostadsrättsinnehavarna:
1         I lägenheten får brandfarlig vara (lacknafta etc.) finnas endast för hushållets behov
2         Gör rent fettfiltret i spiskåpan
3         Kontrollera lägenhetens brandvarnare.
4         I förråd får brandfarliga varor ej förvaras. Gasoltuber för till exempelvis husvagnar får ej förvaras inomhus utan endast på balkong eller terrass, inte på uteplats i markplan.
5         Utrymningsvägar skall alltid hållas fria från lösa föremål och brännbart material. Därför bör t.ex cyklar, barnvagnar, tidningspapper och kartonger inte ens tillfälligt förvaras I trapphuset.
6     I händelse av brand får inte hissen användas, utan evakuering skall ske via trapporna. 

Styrelsen har dessutom ett kontrollansvar för de lokaler som föreningen hyr ut, så att gällande regler efterlevs. Styrelsen ansvarar också för att besiktningar utföres årligen av hissar och garageportar.

 

Vanliga brandorsaker

De vanligaste orsakerna till brand I hemmet är rökning, TV:n, levande ljus, mat på spisen som glöms bort och elektriska fel.

Brandvarnare

Av säkerhetsskäl finns brandvarnare monterad i din lägenhet redan när du flyttar in. Du har ansvaret för regelbunden kontroll av funktionen. Rengör brandvarnaren från damm och smuts med jämna mellanrum. Den är elansluten men för drift vid elavbrott har den ett uppladdningsbart batteri – den varnar om byte krävs, 9 volt. (Artikelnr t ex hos Clas
Olsson 32-5096.)