!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Område, historik, kommunikationer

 

Här nedan hittar du information om vårt område, såväl vad gäller historik som kommunikationer (buss, tåg, båt) och även vad som gäller för den planerade Danvikslösen.

 

Området

Vill du bo med innerstan runt ena knuten och skärgården runt den andra? Besök då Saltsjöqvarn. I denna marina idyll har du nära till det mesta. Här uppför NCC Boende lägenheter med Stockholms kanske bästa läge.

Om du blickar ut från Slussen ser du områdets kronjuveler resa sig majestätiskt, på berget intill Södermalm och mitt emot Kungliga Djurgården. Här förvandlar vi ett kulturhistoriskt industriområde till ett vackert bostadsområde med fantastiska framtidsutsikter.

I Saltsjöqvarn har varje hustyp en egen personlighet med sina karakteristiska egenskaper. Allt för att du ska kunna hitta ett boende som motsvarar just dina behov.

 

Historia

Granne med historien
I Saltsjöqvarn bor du i hjärtat av ett stycke svensk industrihistoria med anor ända från Gustav Vasas tid. Redan på medeltiden låg en liten träkyrka nedanför Fåfängans brant. När Hammarby sjö dämdes upp, fick man ett tillräckligt högt vattenfall för att börja driva kvarnar i området. Den första togs i drift 1543. Ungefär samtidigt flyttades också Stockholms Hospital från Gråmunkeholmen till Danvikskanalen. På den tiden finansierades fattig- och sjukvården bland annat med tullavgifter från främmande fartyg som anlöpte Stockholms hamn. De intagna skulle enligt ordningsreglerna få två mål mat om dagen, frisk luft, meningsfull sysselsättning och ett bad i veckan.

Trä blev sten
Det ursprungliga hospitalet var en träbyggnad som snabbt blev fallfärdig. En ny i sten uppfördes därför på samma plats 1719, i klassisk karolinsk stil. Eftersom alla intagna skulle ha möjlighet att höra Guds ord, blev stommen i den nya byggnaden en kyrkosal. Hela byggnaden är faktiskt utformad som ett kors. Idag är hospitalet kulturminnesskyddat. Att strosa i den lummiga barockparken, med sin allé av lindar, är en lisa för själen. Likaså att slå sig ned på en bänk med en god bok - varför inte Mina drömmars stad?

I industrialismens vagga
Under slutet av 1800-talet fick de vattendrivna kvarnarna hård konkurens av ångkvarnarna och 1889 uppfördes den magnifika, röda Stora Kvarnen i gotisk stil. Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen kom till i början av 1920-talet. Tillsammans utgör kvarnarna ett vackert par. Inte konstigt att målarprinsen Eugen varje dag inspirerades till stordåd från sitt Waldemarsudde mittemot! Kvarnarna var i drift fram till 1988, då verksamheten definitivt lades ner.

Kvarnarna och hospitalet är q-märkta, vilket innebär att fasaderna inte får förvanskas. Målsättningen är istället att renodla och förstärka byggnadernas karaktär. Vi renodlar varsamt och bevarar ursprungsdetaljer; i Mannagrynskvarnen bland annat rustika balkar i stål och trä. Nybebyggelsen intill smälter fint in i karaktären. Hela bostadsområdet blir unikt i världen - en grönskande oas mitt i en storstad.

 

Kommunikationer

Praktiskt och enkelt
Ambitionen är att kunna erbjuda samtliga lägenheter i Saltsjöqvarn en egen parkeringsplats i något av de två parkeringsgaragen under bostadshusen. För att bevara den rena och lugna miljön i området förläggs den mesta biltrafiken under jord. En tunnel leder biltrafiken genom området och ut på kajen eller in till något av de två parkeringsgaragen. Transporter och avfallshantering sker under jord så att du slipper vakna av sopbilen. Allt för att kunna erbjuda en lugn och bilfri miljö. Från garaget går ett flertal hissa upp i området, så du har alltid nära till just din ytterdörr.

Utbyggd kollektivtrafik
I den övre delen av Saltsjöqvarn stannar bussen som bland annat tar dig till Slussen, Centralen och Odenplan. Dessutom ligger hållplatsen vid Henriksdal på promenadavstånd, vilken trafikeras av både buss och Saltsjöbanan. Därifrån tar tar du dig enkelt till Nacka/Värmdö, Saltsjöbaden och Slussen. Det finns även planer på en utbyggnad av tvärbanan hit.

Cykla längs vattnet
Närheten till vattnet och den spännande miljön i området inbjuder verkligen till promenader och cykelturer. Flera kilometer kaj kommer att vara tillgänglig i form av träbryggor och cykelbanor i anslutning till Saltsjöqvarn. Stråket kommer att leda vidare under Danvikstullsbron, ända till Reimersholme på Södermalms västra sida. I ett framtidsperspektiv förbinder cykelbanor även Saltsjöqvarn med Stadsgårdskajen och Nacka Strand.

 

Båttrafik
Föreningen arbetar tillsammans med andra föreningar i området (Samfällighetsföreningen) på att få till stånd reguljär båttrafik med m/s Emelie och m/s Ballerina från vår brygga nedanför Hotel Elite (Saltsjöqvarnen) in till Nybroviken m fl platser.
Se www.ressel.se för m/s Emelies tidtabell eller www.nackastrand.se för m/s Ballerina och Kanholmen.

Nacka och Stockholm växer ihop
Vid Danvikstull, på gränsen mellan Stockholm och Nacka, planeras en ny stadsdel med bland annat ett nytt närcentrum. Projektet går under namnet ”Danvikslösen”. I projektet ingår att dra Värmdöleden i en tunnel genom Henriksdalsberget. En lösning med flera fördelar. Miljön blir bättre. Flaskhalsen vid Henriksdals trafikplats försvinner. Mark frigörs till bostäder, arbetsplatser, gång- och cykelstråk.

Viktig service- och mötespunkt blir nya Danvikstulls centrum, som samtidigt ska länka ihop närområdena i Stockholm och Nacka.

Danvikstull blir även en viktig bytespunkt för kollektivtrafiken med omstigning mellan Nacka- och Värmdöregionens bussar och spårtrafiken på Tvärbanan och Saltsjöbanan. Dagligen kommer cirka 4 000 personer att byta färdmedel här.

 

Bättre trafiksituation planeras...
Stora förändringar väntar inom trafiken. En ny vägtunnel byggs genom berget i ungefär samma sträckning som spårtunneln för Saltsjöbanan har idag. Trafikplatsen för Henriksdal däckas över och blir en korsning med vägbanorna i skilda plan – inga trafikljus behövs.

Saltsjöbanan länkas samman med Tvärbanan i en ny sträckning, för att gå vidare in mot Slussen i en tunnel under Danvikskanal.

För den som väljer att promenera eller cykla, väntar också förbättringar. Förbindelsen mellan Nacka och Stockholm får högre standard, genare sträckning och miljön runt omkring blir trevligare när projektet ”Danvikslösen” går i mål 2015.

Ur DN-bilagan Zon: Nacka Stockholm 2003-08-19 av Per Nisser.

Se även uppdaterad information (okt 2008) från Nacka kommun under
www.danvikslosen.se

 

Filmer

Klicka på länkarna under bilderna för att få reda på mer om Saltsjöqvarn, dess historia och vad de som redan har flyttat in tycker om att bo i området. Filmerna är hämtade från NCC Bostads site.
Läget
Området
Kommunikationer
Fördelar
Överblick