!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Lägenhetsförråd

 

 

Lägenhetsförråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd, vilket är uppmärkt med motsvarande lägenhetsnummer. 

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt förråd. Vad som är stöldbegärlig egendom kan du läsa om i villkoren för din hemförsäkring. Miljö- eller brandfarliga ämnen får inte finnas i förråden. Obs att rökning är absolut förbjuden i förråd och i källare på grund av brandrisken.

Stapla ej gods så att brandsprinklernas funktion störs -  lämna minst 50 cm fritt utrymme runt varje sprinkler. Det är inte tillåtet att varken hänga saker i eller lägga saker på sprinklersystemets rörledningar.

För att undvika fukt- och mögelskador vid långvarig förvaring - stapla ej gods mot yttervägg - lämna ca 10 cm fritt, vilket bidrar till god luftcirkulation. Blockera heller inte eventuella ventilations-ventiler, som kan finnas i förrådet.


Möbler, 'bråte'  eller cyklar får inte förvaras i gångar eller korridorer , då detta hindrar tillgängligheten för andra medlemmar och heller inte är tillåtet enligt brandskyddsreglerna. Det faller på styrelsen att, om detta inträffar, ombesörja bortforsling efter 2 månader. Kostnaden för detta drabbar alla.

Medlemmar ansvarar själva för städning av och lås till förråd.