!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

SamfällighetenSamfällighetsföreningen SQSF
för mer information se www.sqsf.se

Saltsjöqvarns Samfällighetsförening och GA-100

bildades den 15 april 2009. Medlemmar är samtliga bostadsrättsföreningar inom Saltsjöqvarn, Elite Hotel och Hospitalet. Nacka kommun deltar också via en kommunal fastighet med en andel om 15%. Ny ordförande i SQSF sedan mitten av 2010 är Peter Mattsson.

GA-100 omfattar Sjökvarnsbacken, tunneln, kajen med brygga, park öster om Hospitalet, grönytor och planteringar.

Våra ytor utanför husliv utefter Bageribacken, Hästholmsvägen och V Finnbodavägen innefattas också i GA-100 och vår andel är 24%.

En separat GA-101 omfattar en miljöstation nere på Sjökvarnsbacken, där vi deltar med en andel.

Efter att NCC under sommaren 2010 slutfört arbetet med Hospitalsparken har den nu överlåtits till kommunen som allmän platsmark. Öster om Hospitalet har man också anlagt en inhägnad lekplats.