!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Utemiljön

 

 

Vår utomhusmiljö

 

Varje vår och höst arrangerar styrelsen en Städdag (i första hand av vår innergård), då uppslutningen bland medlemmar brukar vara mycket god. Föreningen har också två medlemmar som representerar oss i Samfällighetens (SQSF) Trädgårdsgrupp, för att där vara rådgivande vad gäller behov av våra gemensamma ytor (ex Hästholmsvägen och Bageribacken) för vilka SQSF ansvarar.

En trädgårdsdesigner har anlitats för att lämna förslag till planteringar som passar in i vår miljö. Förslaget har genomförts i etapper av en trädgårdsmästare, som också upphandlats för att hjälpa till med skötseln av växterna under sommartid.

Innergården består bland annat av mycket vintergrönt, azaleor och rododendronbuskar med sjösten som kompletterar bilden. Några medlemmar har också planterat vårlökar, ett uppskattat smultronbestånd vid lekplatsen samt krukor med olika växter utanför flera entréer.

Vi försöker också att genom våra trivsel- och ordningsregler få alla att förstå vikten av att man inte slänger fimpar och skräp omkring sig - och att våra husdjur inte rastas i planteringarna!


Vårt utsiktsberg/Bagarberget
ligger inte på föreningens mark utan tillhör hela Samfälligheten (där vår förening ingår). Engångsgrillar får ej ställas på gräs och självklart tar vi hand om aska (och andra lämningar/skräp) på lämpligt sätt för att inte orsaka brand. Dessa får aldrig kastas direkt i sopnedkast!


Husdjur
För allas trivsel - se till att ha ditt djur i koppel och att det inte förorenar i rabatter, på gångvägar och i barnens sandlåda. Du har naturligtvis med påsar för att ta hand om ev lämningar.

Uppdaterad 2014-06-10