!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkering

  

Parkering


Nedan hittar du information rörande boendeparkering i
Garage - Cykelrum -  Däcksförvaring samt 
Gäst- och besöksparkering inkl tunnelgaraget Utsikten

och vad som gäller för :

60-min-parkering utomhus med särskilt tillstånd
Dessa platser finns på Bageribacken och i Sjöqvarnsbacken. Mer information hittar du längst ner på denna sida. 

 

Garage

Garageplats är nödvändig för bil/mc ägare då gatu- eller annan utomhus boendeparkering ej finns i Saltsjöqvarns-området.Vår förening har 130 garageplatser att hyras av boende och lokalhyresgäster. Garageplatser kan ej överlåtas. Behöver du plats eller önskar byta plats, kontakta garageansvarig i styrelsen. Vid kö hänvisas till Carpark, tel 0771-969000 som hyr ut platser i två P-hus i området.

Parkering av mc, EU-mopeder, mopeder och cyklar
Det gäller P-förbud i våra garage överallt utom på förhyrda platser. Våra hyreskontrakt för bilplats i garage anger att platsen endast får användas för personbil. Att även har mc på bilplats tillåts ej. När behov av flera platser för mc, respektive EU-moped
uppstod markerades vissa utrymmen för detta. För dessa skrivs
hyreskontrakt. Kostnad kr 275 resp 150 per månad.
Inga mc eller EU-mopeder får alltså finnas i garage utan kontrakt.

Endast cykelrummen är kostnadsfria. Här får också enligt brand-myndigheten max 2 små mopeder finnas. Cykelrum finns på garageplan Hästholmsvägen 29, 33 och V.Finnbodavägen 1 samt på V.Finnbodavägen 3. Ett antal cykelställ finns också utomhus. Cyklar får ej ställas i trapphus eller utanför entréer. Detta gäller även barnvagnar. 
Föreningen tar inget ansvar för cyklar som skadas eller måste avlägsnas pga olämplig placering.

Obs.
Vinterdäck mm får ej förvaras på bilplats - kan locka till sig tjuvar. Däcksförvaring kan hyras av föreningen. Ej heller cykel får ställas på bilplats - risk för skador på grannbilar. Uttjänta, miljöfarliga batterier och annat brandfarligt material får ej heller förvaras i garage.


Gästparkering
För besökande finns 11 platser (med P-automat) utanför Bageribacken 8. Föreningen har avtal med bevakningsföretaget EuroPark Svenska AB (se längst ner på sidan). 

Flera platser finns i tunnelgaraget Utsikten. Kostnad kr 6/timme och kr 60/dygn. Dessa platser är inte avsedda för medlemmar.

Garage Utsikten

Era gäster kan nu lätt parkera i tunnel-garaget Utsikten. Så här går det till. 

1.  Följ skyltarna vid infarten till tunneln på Hästholmsvägen och inne i tunneln fram till garageporten.

2.  Slå den fyrsiffriga koden som du får av oss i Saltsjöqvarn Nytt eller separat via våra brevlådor. Koden kommer av säkerhetsskäl att bytas varannan månad och är giltig från den första vardagen i månaden.

3.  Stanna innanför porten (som ligger på plan 8) och kör vidare först när porten stängts bakom dig så att ingen obehörig smiter in. ( Precis som vi alla ska göra när vi kör in och ut ur våra egna garage). OBS. P-avgift erlägges direkt man har kommit in i garaget på plan 8. Det är endast där vi har en P-automat.

4  Besöksparkering finns på plan 8,9 och 10 (ej 11)

5.  Parkera på ledig plats. Det är billigare att stå där än på besöksparkeringen utanför Bageribacken 8, bara 3 kr/tim resp 60 kr/dygn.

6.  Besökare kommer endast ut ur garaget via huvudporten och tunneln,
alternativt dörrarna och trapphuset till Sjöqkvarnsbacken 8 för resp plan (ej längre via plan 3).  

När man ska hämta bilen: 
- Slå den den fyrsiffriga koden för att komma in i trapphuset. 

- Slå sedan samma kod för att komma in till besöksparkeringen. 

Var vänlig stanna upp och se till att porten stängs så att inga obehöriga tar sig in.


Parkeringsövervakning/särskilt P-tillstånd 

SQSF (Samfällighetsföreningen) har tecknat avtal med EuroPark Svenska AB om att parkeringsövervaka alla våra yttre områden.

Skälet för det Särskilda P-tillståndet (se nedan) är att våra platser flitigt har utnyttjats av gäster till restauranger och kunder till företag, när de är avsedda för boende, besökare till boende och av föreningen anlitade entreprenörer. 

Det är parkeringsförbud på alla våra ytor utom på de särskilt markerade parkeringsplatserna. De parkeringsplatser som finns inom vårt yttre område är:

1. Betalparkeringen på Mannagrynstorget (11 st). Vid parkering sker betalning i betalautomaten.

2. 60-min parkering utomhus 
För dessa gäller att du ska ha P-skiva och Särskilt parkerings tillstånd (endast för medlemmar).

Parkeringstillståndet skall anbringas innanför vindrutan på fordonet väl synligt för EuroParks personal. Det förutsätts att fordonet ifråga har anknytning till den på tillståndet angivna lägenheten/lokalen.
 Tillståndet skall vid flytt övergå till den nya medlemmen. Om tillståndet förkommer kan en dublett erhållas mot avgift kr 300.
För att få Särskilt P-tillstånd (utan kostnad) kontakta Garageansvarig i styrelsen.

Det finns fyra stycken platser på Bageribacken för 60-min parkering för boende med särskilt P-tillstånd samt fler i Sjöqvarnsbacken.
För Handikappfordon gäller 3 timmar förutsatt handikapptillstånd, särskilt P-tillstånd samt P-skiva.
3 tim gäller även för vissa servicefordon med särskilda tillstånd.

Det finns också några korttidsplatser direkt utanför Hotell Elite där särskilt tillstånd från hotellet krävs.

På övriga ytor (utanför markerade platser)  är det parkerings-förbud och det är bara tillåtet att stanna max 9 (nio) min för av- och pålastning.
EuroPark kommer att bötfälla de som bryter mot reglerna.