!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fastighetsskötsel

Fastighetens skötsel är uppdelad på den tekniska, den ekonomiska samt städning av allmänna utrymmen.
Längre ner på sidan hittar du även information om jourutryckning.

 

Det tekniska underhållet
Drift och skötsel av våra fastigheterna sköts genom avtal av
NKG Fastighetsservice AB.

OBS. Vid felanmälan ring 0771-11 40 40
E-mail: nkg@tryggfastighet.se

Det är till fastighetsskötaren du vänder dig för att göra felanmälan som gäller din lägenhet. Han är inte anställd av föreningen utan av den entreprenör vi anlitar. Brf Saltsjöqvarn 1 följer normal standard för vad medlemmen respektive förening är ansvariga för i lägenheten.
Läs mer i våra Stadgar och Bo i Bostadsrätt (se meny till vä).

Medlemmar kan dock, t ex om belysning i trapphall inte fungerar, lägga ett meddelande i en särskild brevlåda på entréplan på Bageribacken 8. Fastighetsskötaren är normalt hos oss varje fredag f.m. I huvudsak gäller dock att medlem först kontaktar ansvarig i styrelsen för att undvika två besök för samma ärende.

Om du däremot ber fastighetsskötaren om hjälp med något i din lägenhet som du själv skall svara för så debiterar han dig normal taxa. 
Detta gäller också om du låser dig ute och anlitar fastighetsskötaren eller låssmed.

Jour
Vid akuta fel ring tel. 0771-11 40 40 dygnet runt. 
Om det t ex gäller en vattenskada, som måste åtgärdas snarast.


Obs. Meddela även, styrelsen, ditt försäkringsbolag och granne, vars lägenhet kan påverkas av skadan.

Kostnaden för jourutryckning utanför ordinarie arbetstid är hög. Styrelsen förbehåller sig rätten att vidarefakturera kostnaden om det visar sig att det rör sig om ett fel som uppstått genom din ovarsamhet.

 

Städning

Städning av våra trapphus, hissar och entréer sköts genom avtal av Global Driftservice AB, GDS. Kontaktman i styrelsen är Birgitta Karbéus Lindberg.