!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

INFO-blad fr styrelsen

 

Föreningens NYHETSblad

 

AKTUELL INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Fr o m 2013 distribuerar styrelsen Nyhetsblad till medlemmarna i april, september och december. Detta innehåller viktig och aktuell information för oss alla! (Informationen är numrerad fr nr 1 till nr 3 varje kalenderår). Denna hemsida sparar utgåvorna de senaste 2 åren.

 Vill du ha kontakt med någon i styrelsen i någon fråga - se information i din entré eller på vår hemsida för våra olika ansvarsområden.

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nyhetsblad nr 1, april 2018

1. Årsstämman
Årets stämma äger rum torsdagen 24 maj på Danvikens Restaurang, Häsholmsvägen 28. Kallelse och dagordning får ni i era postfack i god tid dessförinnan.

2. Ekonomin
Föreningen har fortsatt god ekonomi. Bokslutet för 2017 som i stort är klart visar ett överskott på ca 1 Mkr som dock är ca 900 000 kr sämre än budget som inte innehöll bytet av 5 st hissmotorer för ca 900 000 kr.
Vi placerar om 2 lån i juni och vi tror oss ha kvar en snittränta på 0,75% på våra 4 lån, ett rörligt, ett 1 år, ett 2 år och ett lån på 3 år.

3. Koder till besöksparkeringen i tunnelgarage
Obs. Denna info ges endast till våra medlemmar. När Nyhetsbladet läggs ut på hemsidan tas dessa koder bort.

4. Nytt avtal med ComHem fr 1 juni 2018.
Sedan många år har föreningen ett avtal med ComHem för TV. En kostnad som ingår i månads-hyran. Vi har nu valt att uppgradera detta till ett digitalt utbud, som ska kunna ge bättre bildkvalitet. De analoga kanalerna kommer att finnas kvar, vilket är bra om man har fler tv-apparater och inte vill ha mer än en box. Nu är det upp till dig att kontakta ComHem. Man kan välja kort eller box. ComHems information bifogas detta informationsblad

5.Våra hissar – allmän information
Ni vet ju alla att våra hissar ibland är ur funktion. Detta beror dels på att vissa delar slits och måste bytas ut ibland, t ex f n trissorna i dörrararna. Obs. Viktigt att inte få grus och skräp i glidskenorna!
Det kan också bero på att vi 1 gång/år genomför
kontrollbesiktning och 4 ggr/år underhåll och service
av varje hiss. Vid planerade stopp kommer information att sättas upp i samtliga entréer. Oplanerade stopp
kan tyvärr inträffa. Vi hoppas att alla medlemmar har förståelse för detta. Styrelsen har ett nära och bra samarbete med projektledare och montörer hos SHS.
Kontaktman i styrelsen är reidar.björklund@gmail.com .

6. Laddplaser
Styrelsen har beslutat sätta upp 10 st laddplatser, 4 st på garageplan 1 och 6 st på garageplan 3,
med elmätare på varje laddplats. En laddplats kostar 1.200 kr/mån + kostnad för el. En ordinarie P-plats kostar 900 kr/mån. Intresserade kan höra av sig till - fr o m 24 maj 2018: katri_carlberg@hotmail.com

7. Sprinklers i våra förråd

Vid en obligatorisk brandkontroll nyligen gjordes följande påpekanden:

Man får absolut inte hänga saker på de rör som hör till sprinklersystemet. Skulle ett sådant rör gå sönder kommer det att innebära stora vattenskador.

Inte heller är det tillåtet att stapla prylar eller ställa skåp intill sprinklers. Det måste finnas ett fritt utrymme på minst en halv meter runt om sprinklern för att den skall fungera.


8. Tvättstugan
Många glömmer att ta bort bokningspluggen efter avslutat tvätt pass. Vi kommer därför att ta bort pluggar som glömts bort och placera dem på ledig plats i parkeringsraderna. Glöm inte att ta bort bokningspluggen efter avslutat tvättpass!


9. Cykelförråd

I förrådet på Hästholmsvägen 25, till vänster i tunneln, finns nu gott om plats för fler cyklar.

 

Nyhetsblad nr 3, december 2017

1. Ekonomin
Vi har fortfarande god ekonomi i föreningen trots stora investeringar i år med 5 hissmotorbyten, målning av träfasader, taksäkerhetskomplettering, skrotning av berg vid lekplatsen m.m. Vi har tagit beslut att inte höja årsavgiften för nästa år. Våra fyra lån på 128 Mkr har idag en snittränta på 0,80% och är placerade rörligt, 1 år, 2 år och 3 år.Ett nyckeltal som ofta nämns i massmedia är skuld/lån per kvm lägenhets-/lokalyta. Vi har där 7 674 kr/kvm och man säger att under 10 000 kr/kvm är bra.

2. Koder till besöksparkeringen i tunnelgaraget
Obs. Denna info ges endast till våra medlemmar. När e läggs ut på hemsidan tas dessa koder bort.

3.
Försäkring
Föreningen har nu en ny fastighetsförsäkring med bostadsrättstillägg tecknad i Protector AB. Vid skada ska ni alltid anmäla skadan till ert hemförsäkrings-bolag även om vi har ett bostadsrättstillägg OCH till Eva Eriksson (eva.dagny.eriksson@gmail.com) i vår styrelse

4. Fuktskydd
Under våra kyl- och frysskåp och diskmaskin finns/fanns ett plasttråg som ska visa om vatten läcker från skåpen eller maskinen. Vid utbyte av dessa och vid renoveringar glömmer många att sätta in dessa plasttråg, vilket kan leda till stora vatten-skador. Om de saknas i din lägenhet ber vi dig skaffa sådana och placera dem under skåpen eller diskmaskinen.

5. Renoveringar
Det är av största vikt att medlem som vill göra förändringar i våtutrymmen använder det formulär för sådana arbeten som finns längst ner i menyn på Vår hemsida. Ritning och ansökan skall inlämnas till styrelsen för godkännande!
Vi har haft flera kostsamma vattenskador, bl a beroende på arbeten i våtutrymmen.

6. Fönster
I våra fönster finns en dammlist som sitter mellan fönsterbågarna för att hindra smuts/snö att komma in mellan glasen. Byte av denna ansvarar med-lemmen för. Glöm inte att öppna spår på översidan och undersidan så att lite luft kan komma in annars kan det bli kondens mellan glasen. Tätningslisten, som är av svart gummi, och sitter på fönsterkarmen ansvarar föreningen för och denna bör bytas efter ca 20 år då den stelnar och inte är lika tät längre.

7. Motorbyte i våra hissar
Hissmotorbyte etapp 2. Under våren byttes motorer i fem av våra 11 hissar vilket beskrivits i tidigare Nyhetsblad. Dessa motorer har nu varit i drift i mer än ett halvår utan problem. De har visat sig gå tystare och mjukare än de gamla men även mycket energieffektiva. De gamla förbrukade ca 16 ampere men de nya endast ca 4 ampere – en avsevärd elbesparing.
Styrelsen har nu beslutat att fortsätta med etapp 2 under feb - mars 2018 med byte av hissmotorerna i V.Finnbodavägen 5 (vecka 8) och Bageribacken 6 (vecka 10), 4 (vecka 9) och 2 (vecka 11). Varje byte medför avstängning 5 arbetsdagar. Anslag om tid kommer att finnas i varje hiss. Totalt beräknas investeringen för hela motorbytet bli ca 2mkr som tas ur vår underhållsfond och beräknas ej påverka lägenheternas årsavgift. Däremot minskar vår förmåga att amortera banklånen. Ny kontaktman i styrelsen för hissarna är
Reidar Björklund, reidar.bjorklund@gmail.com 

8. Andrahandsuthyrningar
Som framgår av våra stadgar måste man söka godkännande hos styrelsen för uthyrning av sin lägenhet i andra hand. Underlåtelse av detta kan innebära att man mister rätten till sin lägenhet.

9.
Särskilda P-tillstånd/nya medlemmar
Dessa fordras om man bara vill stå på korttids-rutorna på Bageribacken och i Sjöqvarnsbacken
(1 tim) utan kostnad. Om ni inte tidigare begärt tillstånd men gärna vill ha ett, hör av er till Johan Westberg, johan.saltsjoqvarn@gmail.com.

10. Garageplatser/däckförvaring
Vi har för närvarande inga lediga platser. Hör av er till garageansvarige Johan Westberg i styrelsen johan.saltsjoqvarn@gmail.com.om ni vill ställa er i kö.
Däremot finns några lediga platser för däck. 

11.
Entré- och hissdörrar/grus och sten
Vi vill påminna om betydelsen av att man torkar av
sig om fötterna, då det annars samlas grus och småsten under entrédörren och i glidskenan till hissen, som gör att båda dessa dörrar inte går igen som dom ska. Bra om man kontrollerar att entrédörren går i lås.

12. Grovsoprummet
Vi vill att ni som kastar kartonger, stora som små ska pressa ihop dem så att de tar så lite plats som möjligt. Småkartonger, askar och mjölkpaket ska stoppas i hushållssoppåsen, som väl ihopknuten stoppas i det gröna sopröret utanför entrédörren och inte i grovsoprummet.

13.
Besök av ’objudna gäster’!
Var noga med att inte släppa in någon som du inte känner. Vi har haft påhälsning av s k ’välgörenhets-organisationer’ som bett om både pengar och personnummer och som blivit insläppta via port-telefonen.

  1. Katter i våra trapphus
    Medlemmar har klagat på att katter springer lösa i några av våra trapphus och även förorenar. Detta är naturligtvis helt förbjudet! Katter skall rastas utomhus på lämplig plats, under kontroll av ägaren. 
  2. Bortforsling av julgranar
    Julgranar skall senast den 14 januari 2018 läggas på anvisat utrymme vid sidan om trappan till höger om grovsoprummet. Skylt sätts upp. Bortforsling sker genom föreningens försorg. Efter den 14 januari måste ni själva ta hand om er gran.

 

Nyhetsblad nr 2, sep 2017 

1. Ekonomin

Föreningens ekonomi är fortfarande god trots att vi drabbats av oförutsedda kostnader som ej var budgeterade, hissmotorbyten, komplettering av tak-säkerhet, skrotning av berg vid lekplatsen, mm. merkostnad ca 1 Mkr.
Ett lån på 34 Mkr omplaceras i dagarna till
2020-06-15 till en ränta på ca 0,97% och vi har då
en snittränta på våra 4 lån på 0,83%.

2. Koder till besöksparkeringen i tunnelgarage

Koderna gäller 2 hela kalendermånader fr första vardagen i varje månad och fungerar i de dörrar som behövs för att ta sig in till plan 8, 9 och 10 samt portarna plan 8 in- och utfart. Obs. Denna info ges endast till våra medlemmar. När Nyhetsbladet läggs ut på hemsidan tas dessa koder bort.
 
  3. Problem med hissdörr

Hissen på Bageribacken 8 har haft problem med dörren och följaktligen har hissen inte fungerat. Vi undersöker problemet – men vill också påpeka vikten av man i möjligaste mån torkar av sina skor och barnvagnshjul på mattan i entrén, så att glidskenan för våra hissdörrar inte fylls av sten och grus.

4. Blandare/packningar i kök och badrum
Några lägenheter har fått sämre varmvatten pga
att kallvatten läckt in i blandare, vilket måste åtgärdas med att byta ut blandaren. Det åligger medlemmen själv att åtgärda detta enligt våra
stadgar. Vår fastighetsskötare NKG kan anlitas
på medlemmens bekostnad.

5. Våra förrådsgångar och trapphallar

Vi har vid upprepade tillfällen påpekat att man INTE får ställa saker i våra förrådsgångar och trapphallar. Några exempel efter styrelsens tidigare genomgång: 2 marmorskivor, diverse möbler, mattor, glasdörrar, madrasser m.m.m.m.ÅVC i Skuru är stängd, men en ny anläggning har öppnats i Boo. Var snäll se till att forsla bort era saker!

6. Garageplatser

Vi har för närvarande inga lediga platser. Hör av er till garageansvarige Johan Westberg i styrelsen johan.saltsjoqvarn@gmail.com.om ni vill ställa er i kö.

7. Andrahandsuthyrning
Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet till Airbnb utan endast till privatpersoner om godtagbara skäl för detta finns.

8.  Leksaker, barncyklar

Väldigt ofta ser vi att både leksaker och barncyklar lämnas utanför sandlådan. Då vi har flera synskadade medlemmar i föreningen ber vi er med barn att se till att dessa saker ställs innanför sandlådans sarg, så att man inte riskerar att någon snubblar över dem.

 9. Problem med internet
Om ni har problem med er uppkoppling, kontakta Bahnhof direkt, kundtjänst 010-510 0000.

10. Ledig lokal

En ledig lokal på 76 kvm finns att tillgå på Hästholmsvägen 25,
plan 3.  Intresserade hör av sig till Eva Eriksson i styrelsen, eva.dagny.eriksson@gmail.com.

11. Hospitalet Enligt uppgift har Hospitalet sålts till fastighets-företaget, Aspect.

 

NYHETSBLAD nr 1, 2017
1. Årsstämman

Årets stämma äger rum tisdagen 16 maj på Danvikens Restaurang, Häsholmsvägen 28. Kallelse och dagordning får ni i era postfack i god tid dessförinnan.

Vi hälsar alla varmt välkomna!

2.  Ekonomin

Ekonomin är fortsatt mycket god i våra lågräntetider. Årsavgiften hålls oförändrad 2017. Budget för 2017 kommer att visa plus trots att vi måste byta 5 st hissmotorer under året för c:a 1 Mkr. Vårt rörliga lån omplacerades i december till räntan 0.36% och lånet amorterades med 2 Mkr till 30 Mkr

3. Koder till besöksparkeringen i tunnelgaraget

Obs. Denna info ges endast till våra medlemmar. När Nyhetsbladet läggs ut på hemsidan tas dessa koder bort.


4. Våra hissar
Våra 11 hissar har varit i drift sedan år 2000. Under 2012-14 byttes styrsystem och dörrmaskiner p.g.a. dålig tillförlitlighet och höga driftskostnader, en investering på ca 2,5 mkr.

Även motorer och växellådor visar nu tecken på problem. Maskineriet i hissen HH33 fick i okt-16 helrenoveras akut och nyligen har BB8 haft problem. HH29’s drivhjul behöver bytas ut pga slitage.

Vår typ av hissmotorer slutade tillverkas redan år 2001 varför ersättningsmotorer ej finns och övriga reservdelar är svårtillgängliga.

Styrelsen har därför beslutat att i stället för kostsamma helrenoveringar (=lappa och laga) byta till modell av ny, energisnål asynkron-motor som ej kräver växellåda. Fabrikatet är Ziehl, som vi har god erfarenhet av. De finns i våra 10 takfläktar för lägenhetsventilationen och har varit i drift dygnet runt sedan
år 2000 med uppehåll endast för rengöring.

Den första nya hissmotorn installerades i Bageri-backen 8 vecka 12. Det gick enligt plan och fungerar fint. Därefter följer HH29 v17, VFV 1 v18 och prel. HH25 v22, VFV 3 v24. Övriga 5 hissmotorer byts efter nyår 2018. Varje byte medför avstängning 5 arbetsdagar. Anslag om tid kommer att finnas i varje hiss.

Totalt beräknas investeringen bli ca 2mkr som tas ur vår underhållsfond och beräknas ej påverka lägenheternas årsavgift.

5. Blandare/packningar i kök och badrum Några lägenheter har fått sämre varmvatten pga att kallvatten läckt in i blandare, vilket måste åtgärdas med att byta ut blandaren. Det åligger medlemmen själv att åtgärda detta enligt våra stadgar. Vår fastighetsskötare NKG kan anlitas på medlemmens bekostnad.

6. Farliga produkter i våra förråd/gångar

Nyligen fick brandkåren tillkallas då gasoltuber hade lämnats kvar utanför ett förråd efter avflyttning. Vi påminner därför om att gasflaskor och liknande absolut inte får placeras i förråd eller gångar!

Vi har vid upprepade tillfällen påpekat/bett medlemmar att INTE ställa oönskade saker i våra förrådsgångar. Sakerna försvinner inte av sig själva utan medför både extra arbete för styrelsen och merkostnader för föreningen för bortforsling.

Se vår hemsida under Avfallshantering för vägledning!

7. Huvudmannaskapet för tunnel och kaj i anslutning till SQ1

Samfällighetens ansvar för tunnel och kaj kommer Äntligen att övergå till Nacka kommun i mitten av detta år. Som ett led i detta håller kajen på att renoveras. Ansvaret och kostnaderna för detta ligger på NCC.

 
8. Garageplatser

Vi har för närvarande inga lediga platser. Hör av er till garageansvarige Johan Westberg i styrelsen Johan.saltsjoqvarn@gmail.com. om ni vill ställa er i kö.

 
9. Omfattande målningsarbeten på vår fastighet kommer att ske under våren. Vi vill påminna om att föreningens medlemmar har 25% rabatt på alla inköp hos färgbutiken Caparol.

 

10. Ledig lokal

Fr o m 2017-08-01 Hästholmsvägen 29, 96 kvm. Intresserade hör av sig till Eva Eriksson i styrelsen, eva.dagny.eriksson@gmail.com.

Nästa nyhetsblad kommer i september 2017.

 

 

NYHETSBLAD nr 3 december 2016

1. Ekonomin

Ekonomin är fortsatt mycket god. Vi har amorterat

3 Mkr på ett lån på 33 Mkr, nu omplacerat i september i 3 år med ränta 0,80%. Då resultat blir mycket bra i år och budgeten för nästa år inte tycks innehålla några överraskningar, så höjer vi inte årsavgiften för 2017.

 

2. Våra energisparåtgärder

I Nyhetsbladet i april berättade vi om en mindre ombyggnad av vår värmecentral, som gjordes i december 2015, för att förbättra vårt utnyttjande av Fortums fjärrvärme och medföra en resultatför-bättring, som skulle kunna blir ca 100 000 kr för helåret 2016. Nu när året snart är slut kan vi glädjande nog notera att det blev som förväntat.

 

Mera energispar

Vid snabba förändringar av temperaturen utomhus kan det uppstå oönskade avvikelser inomhus.

Detta är speciellt vanligt under höst och vår, då temperaturskillnaden mellan natt och dag är extra stor. Att få en jämn reglering av fastighetens värmesystem bidrar inte bara till ett behagligare inneklimat – det ger även en betydande besparing på energinotan. Upp till 8% sägs vara möjligt, vilket i vårt fall innebär ca 120 000 kr/år. 

3. Vår internetuppkoppling

Som tidigare meddelats alla medlemmar har styrelsen sagt upp avtalet med Bredband2 och tecknat nytt avtal med Bahnhof AB, som vår nya leverantör. Kostnad per lgh fr o m 2017-01-01 blir 100 kr/mån för 1000 Mb/s. I skrivande stund hoppas vi att detta nu fungerar till full belåtenhet för alla.

IT-support För frågor gällande nätet, vänder man sig till kundservice@bahnhof.se När det gäller frågor rörande datorproblem, så kan ni vända er till Patric Jacobsson i vår förening, som i mån av tid kan hjälpa till. Han nås på it.saltsjoqvarn@gmail.com

4. Koder till besöksparkeringen i tunnelgaraget

Obs. Denna info ges endast till våra medlemmar. När Nyhetsbladet läggs ut på hemsidan tas dessa koder bort.

 
5. Försäkringsärenden

Fr o m 2016-10-01 ligger vår fastighetsförsäkring inkl bostadrättsförsäkring hos If. Försäkringsnummer hittar du på vår hemsida under ’Bo i Bostadsrätt’.

Obs. Vid skada viktigt att först kontakta vår ansvarige i styrelsen, Eva Eriksson.

6. Dags att kolla brandvarnaren!

Nu när vi tänder allt fler ljus, kan det vara på sin plats att kontrollera att man har en fungerande brandvarnare.

Brandvarnaren piper (korta pip) – vad gör jag?

Då skall du byta ut det uppladdningsbara batteriet. OBS! Starkström. Slå av huvudströmbrytaren innan du börjar skruva. Vrid loss brandvarnaren från fästet i taket, så att den hänger i tre elsladdar. På ovan-sidan finns en stjärnskruv. Den lossas så att brand-varnarens hölje lossnar. Ta loss batteriet och sätt dit ett nytt.

Batteriet finns att köpa på bl a Clas Ohlsson (art.nr 36-4417). Efter bytet, piper brandvarnaren max 1 timme, sedan är det klart. Om det inte hjälper med batteribyte, så behöver hela brandvarnaren bytas (livslängd ca 10 år). Brandvarnare typ 230 V (Marelco 94.4235) finns på nätet. Det finns billigare som är enbart batteridrivna, men kräver tätare byten.
 

7. Strömavbrott/byte av säkring Om du får strömavbrott och det inte hjälper att slå på automatsäkringen i elskåpet i lägenheten, kan det vara huvudsäkringen som gått. Du kan byta den själv i el-skåpet som finns på ditt våningsplan. Öppna med HN-nyckeln, kontrollera säkringar vid ditt lgh-nr (samma som på dörren), ta bort den trasiga säkringen och sätt dit en ny 16A. Var noga med att du inte byter till någon annan lägenhet.
 

8. Garageplatser

Vi har för närvarande inga lediga platser. Hör av er till garageansvarige Johan Westberg i styrelsen johan.saltsjoqvarn@gmail.com om ni vill ställa er i kö. 

9. Berget på innegården

I preventivt syfte har vi låtit en geolog besiktiga berget vid sandlådan. Man har konstaterat att berget och de större klippblocken är väl förankrade med flera långa bergbultar. Däremot finns en del lös sten framförallt framför 29:an. Vi kommer därför (kanske redan har..) att låta en entreprenör ta bort dessa genom s.k. skrotning av berget, så att vi sedan också kan ta bort skyddsstängslet runt sandlådan.  

 
10. Trivsel- och ordningsregler Vi har fått klagomål rörande störande fester. Vi kan tyvärr inte göra mer än att uppmana till att man tar hänsyn till sina grannar. Se gärna på vår hemsida. Man kan också ringa polisens störningsjour om festandet pågår (som i några fall) till fram på småtimmarna.

 

11. Lediga lokaler
Fr om 2017-02-28, Hästholmsvägen 29, 96 kvm. Fr o m 2017-07-31 Hästholmsvägen 25, 76 kvm. Intresserade hör av sig till Eva Eriksson i styrelsen, eva.dagny.eriksson@gmail.com. 

 

12. Bortforsling av julgranar Julgranar kan senast den 15 januari 2017 läggas på anvisat utrymme vid sidan om trappan till höger om grovsoprummet. Skylt sätts upp. Bortforsling sker genom föreningens försorg. Efter den 15 januari måste ni själva ta hand om er gran.

 

Nästa nyhetsblad kommer i april 2017.
Till dess önskar vi er

 

NHYETSBLAD nr 2, sep 2016

1. Ekonomin

Föreningens ekonomi är fortsatt mycket god, bl a pga rådande ränteläge. Vi lär få ett bra överskott för 2016 i förhållande till budget. Den 13 september omplacerar vi ett lån till 0,80% ränta på 3 år och amorterar samtidigt 3 Mkr. Medelräntan på våra lån är då också ca 0,85%

2. Ansvarsfördelning inom styrelsen
Vid årets stämma välkomnade vi invalet av Therese Bénèzeth som suppleant. En revidering av styrelsens ansvarsområden hittar du nu i glasskåpen i våra respektive entréer, samt förstås på vår hemsida.


3. Vår internetuppkoppling hos Bredband2

Som många av er vet har vi under en längre tid haft problem med vår internetuppkoppling. Vi har ett avtal med Bredband2 t o m mitten av 2018. Vi håller på att se över detta avtal och det är inte omöjligt att vi byter leverantör tidigare. Bredband2 upphör emellertid att hantera mailadressen saltsjoqvarn.se redan fr o m början av 2017. De av er som har denna adress bör redan nu skaffa en ny mailadress (ex G-mail, Hotmail eller Yahoo). Vi rekommenderar även er som har mailadressen bredband2 att byta.


4. Koder till besöksparkeringen i tunnelgaraget

Dessa koder meddelas meddlemmarna separat.

5. Avloppsrensning
av våra kök och badrum är preliminärt inplanerad underv.41-42. Information kommer att sättas upp i våra entréer och hissar

6. Om hissen inte fungerar!

För att få snabb service är det viktigt att de som upptäcker felet genast anmäler det till Stockholm Hiss Service, SHS. Telefonnummer finns vid dörren till hissen på alla entréplan. Det finns också på vår hemsida. Ta inte för givet att någon annan anmält felet! Om någon dock redan har gjort det, så kommer SHS att tala om det.

7. Störande arbeten i fastigheten

Styrelsen får ofta information från medlemmar om bl a borrande i lägenheter. Var snäll sätt upp en lapp i samtliga entréer (ljudet fortplantar sig som regel till andra hus) när du vet att du kommer att behöva utföra störande arbeten i din lägenhet och hur längde detta kommer att pågå. 

8. Garageplatser

Vi har för närvarande inga lediga platser. Hör av er till garageansvarige Johan Westberg om ni vill ställa er i kö.
 

9. Däckförråd

Föreningen tillhandhåller i mån av plats däckförråd för bara 275 kr per/år. Däcken måste vara märkta med lägenhetsnummer och namn. Hyllor som innehåller omärkta däck har försetts med en påminnelselapp, där vi uppmanar ägaren att snarast märka däcken med lgh-nummer och namn, annars kommer däcken att flyttas till annan plats i garaget. Kontaktman är Johan Westberg.

10. Cyklar
Vi vet att några cykelförråd är ganska fulla, men det finns ofta plats i andra och vi råder er att utnyttja dessa platser inför kommande vinter. Särskilt de cyklar som står i ställen på Bageribacken, som kan hindra kommande snöröjningar.

11. Vintern kommer – så småningom… Men vi vill redan nu meddela att en mindre sandlåda kommer att sättas upp utanför HHV 29, då halkan på innergården ofta är mycket besvärlig.

 

NYHETSBLAD nr 1, april 2016

1.  Årsstämman

Årets stämma äger rum tisdagen 24 maj på Danvikens Restaurang, Hästholmsvägen 28. Kallelse och dagordning får ni i era postfack i god tid dessförinnan.
Vi hälsar alla varmt välkomna!

2.  Ekonomin

Resultatet för 2015 blev avsevärt bättre än budget mycket beroende på det låga ränteläget och mindre underhållsarbeten. Snitträntan på våra lån är f n 1,00% och så lågt som 0,21% på det rörliga 3 mån lånet. Vi har också amorterat 4,0 Mkr under 2015.

 
3.  Koder till besöksparkeringen i tunnelgaraget
Denna info ges endast separat till våra medlemmar. 

4.  Fortum ombyggnaden blev lyckad

Fortum föreslog (och bekostade) en mindre ombyggnad av vår värmecentral för att vi bättre skulle utnyttja fjärrvärmen. Den gjordes den 19:e december och efter ett kvartal kan vi nu visa ett mycket lyckat resultat. Under kv 1, 2015 fick vi, förutom förbrukningsavgifter, betala ca 8000 kr/mån (inkl moms) i temperaturavgift/”böter”. I år har vi istället fått en BONUS på ca 5000 kr/mån, alltså en resultatförbättring med ca 40 000 kr för kv 1, 2016. Med ytterligare lite fintrimning av varmvattentemp-regleringen kan det bli ca 100 000 kr för helåret 2016.

 
5. Särskilda P-tillstånd/nya medlemmar

Dessa fordras om man bara vill stå på korttids-rutorna på Bageribacken och i Sjöqvarnsbacken (1 tim) utan kostnad. Om ni inte tidigare begärt tillstånd men gärna vill ha ett, hör av er till
Johan Westberg (johan.saltsjoqvarn@gmail.com)


6.  Det är inte tillåtet att förvara saker utanför sin entrédörr!
Brandmyndigheten är mycket tydlig med att trapphus ska hållas fria från privata ägodelar. Det enda vi enligt våra trivsel- och ordningsregler tillåter är en entrématta om man själv tar ansvar för att städa under denna. Dessutom ser det inte särskilt trevligt ut med skor som står i trapphuset. Skor skall förvaras inne i lägenheten.

 
7.  Tvättstugan

Vi har under mars månad rensat bort alla bortglömda bokningspluggar från bokningstavlan. Pluggarna har placerats på ledig parkeringsplats. Vi hoppas att användare av tvättstugan i fortsättningen tar bort sin plugg efter avslutat tvättpass, detta för att få så många lediga pass som möjligt.

 
8.  Andrahandsuthyrningar
På hemsidan finns utförlig information om vad som gäller vid eventuell andrahandsuthyrning (underrubrik till Stadgar i menyn)

9.  Garageplatser, däckförråd
Vi har f n en mindre kö till garageplatserna. Har ni frågor om detta hör av er till Johan. Gäller även däckförråd (275 kr/år) och cyklar. 
 
10. B
redband 2 - internetuppkopplingen

Några av oss har fortfarande problem med att komma ut på nätet. Vi jobbar med att felsöka detta ihop med Bredband 2. Det kan vara en router i föreningen som stör. Om du har problem måste du se över din router. En router som exempelvis köpts utomlands eller mycket billigt kan orsaka störningar inte bara för innehavaren utan också för många andra i samma nätverk.

11. Lediga lokaler

Vi har f n en ledig lokal på 76 kvm. Intresserade kan vända sig till Eva Eriksson (eva.dagny.eriksson@gmail.com) eller Björn Stenqvist (bjsten@saltsjoqvarn.se.

  

 

NYHETSBLAD nr 3, dec 2015                                               

1.  Ekonomin

Vi har amorterat ytterligare 1 Mkr på ett rörligt lån på 32 Mkr i september med ränta f n 0,50%.  Då vi tycks få ett mycket bra resultat för detta år och budgeten 2016 också ser väldigt bra ut, så höjer vi inte årsavgifterna nästa år heller.

 

2.  Koder till besöksparkeringen i tunnelgaraget

Denna info ges endast till våra medlemmar.

 

3.  ADVENT, dags att kolla brandvarnaren!

Nu när vi tänder allt fler ljus, kan det vara på sin plats att kontrollera att man har en fungerande brandvarnare.

Brandvarnaren piper (korta pip) – vad gör jag? Då skall du byta ut det uppladdningsbara batteriet. OBS! Starkström. Slå av huvud-strömbrytaren innan du börjar skruva. Vrid loss brandvarnaren från fästet i taket, så att den hänger i tre elsladdar. På ovan-sidan finns en stjärnskruv. Den lossas så att brand-varnarens hölje lossnar. Ta loss batteriet och sätt dit ett nytt.

Batteriet finns att köpa på bl a Clas Ohlsson (art.nr 36-4417) à 99 kr. Efter bytet, piper brandvarnaren max 1 timme, sedan är det klart.

Om det inte hjälper med batteribyte, så behöver hela brandvarnaren bytas (livslängd ca 10 år). Brandvarnare typ 230 V (Marelco 94.4235) finns på nätet. Det finns billigare som är enbart batteridrivna, men kräver tätare byten.
 

4. Stopp i våra soprör!

Man får absolut inte kasta annat än hushållssopor i våra soprör! Återkommande stopp blir kostsamma
för föreningen.

 

5.  Garageplatser

Vi har för närvarande inga lediga platser. Hör av er till garageansvarige Johan Westberg om ni vill ställa er i kö.

6.  Cyklar
Tyvärr har en av våra medlemmars cykel blivit stulen. Den stod (ordentligt låst) i stället utanför tvättstugan. Vi misstänker att även fler cyklar, som stod där blivit ’omhändertagna’.

Eftersom det f n är mycket trångt i några cykelförråd, så kommer vi igen att försöka identifiera de cyklar som inte används och se till att dom blir bortforslade. Säkrast är m a o att ställa sin cykel i ett låst förråd.

Kontaktman för garage och cyklar är Johan Westberg, johan.saltsjoqvarn@gmail.com.

 

7.  Trivsel- och ordningsregler
Vi har fått klagomål rörande störande fester. Vi kan tyvärr inte göra mer än att uppmana till att man tar hänsyn till sina grannar. Se gärna på vår hemsida. Man kan också ringa polisens störningsjour om festandet pågår (som i några fall) till fram på småtimmarna.

 

8.  Bortforsling av julgranar
Julgranar kan senast den 17 januari 2016 läggas på  anvisat utrymme vid sidan om trappan till höger om grovsoprummet. Skylt sätts upp. Bortforsling sker genom föreningens försorg.
Efter den 17 januari måste ni själva ta hand om er gran.


Nästa nyhetsblad kommer i april 2016.

 


NYHETSBLAD nr 2, september 2015

1. Ekonomin

Vi placerade om ett lån i juni på 31 Mkr som löper till 2018-06-12 med räntan 1,00%. Vi amorterade sam-tidigt av 3 Mkr. Vårt rörliga lån på 33 Mkr har idag räntan 0,54%. Detta tillsammans med mild vinter, lite snö mm innebär att vi kanske hamnar på ett resultat för året som är ca 500 000 kr bättre än budget.

2. Nya stadgar

Våra nya stadgar, som antogs vid stämman i maj finns nu inlagda på vår hemsida.

3. Nya medlemmar i styrelsen
Vid årets stämma invaldes Eva Eriksson som ansvarig för försäkringsfrågor (eva.dagny.eriksson@gmail.com) och Johan Westberg (johan.saltsjoqvarn@gmail.om) , som tar över som ansvarig för garage- och parkeringsplatser efter Göran Pongratz.

4. Koder till besöksparkeringen i tunnelgaraget

Denna info ges separat till våra medlemmar. 

5. Golvvärmen i våra badrum

Vi vill informera om att värmen i badrumsgolven får inte och ska inte kunna stängas av då denna består av tappvarmvattencirkulationen. Om du måste stänga av cirkulationen, t ex vid byte av kran eller packning, ska NKG tillkallas så att ingen förändring sker, som negativt påverkar andra i huset.
Även om det kan upplevas som varmt i badrummet får cirkulationen inte stängas då risk finns att s.k. legionellabakterier bildas i tappvarmvattnet.
Detta är en kontroll som styrelsen genomför med
regelbundenhet och där temperaturen på varm-vattnet är helt avgörande.

6. Vattenskador
Om ni vill byta kranar, blandare eller montera spolanordningar i kök eller badrum så måste detta göras med stor omsorg och med produkter av god kvalitet. En större vattenskada har nyligen inträffat hos en av våra medlemmar pga bristande kunskap vid installation. Vi rekommenderar därför att man vid behov anlitar auktoriserad hantverkare för arbetet.

Kostnaden för att anlita NKG får den boende själv stå för.

7. Grovsoprummet mm– vandalisering!

Att vi i somras fräschade upp och målade om hela rummet hoppas vi har uppskattats. Men vad hjälper detta mot personer som bara vill förstöra!!!

Under helgen 18-19 juli har någon eller några tagit sig in i rummet och där hällt ut någon typ av rengöringsmedel på golvet samt åkt kana fram och tillbaka tills allt har blivit en klibbig beläggning på golvet. Man har sedan tömt 2 dunkar med okänt vätske-innehåll i behållaren avsedda för lampor. Därefter har – med stor sannolikhet – samma personer gått till sandlådan och smort in hela rutschkanan med någon sorts fett!!

Glöm inte att se till att dörren alltid går i lås när du går ut!

8. Garageplatser

Vi har för närvarande ett inga lediga platser. Hör av er till garageansvarige Johan Westberg om ni vill ställa er i kö.

9. Däckförråd - påminnelse

Föreningen tillhandhåller i mån av plats däckförråd för bara 275 kr per/år. Däcken måste vara märkta med lägenhetsnummer och namn.
Hyllor som innehåller omärkta däck har försetts med en påminnelselapp, där vi uppmanar ägaren att snarast märka däcken med lgh-nummer och namn, annars kommer däcken att flyttas till annan plats i garaget. Kontaktman är Johan Westberg.

10. Cyklar
Vi vet att några cykelförråd är ganska fulla, men det finns ofta plats i andra och vi råder er att utnyttja dessa platser inför kommande vinter. Särskilt de cyklar som står i ställen på Bageribacken, som kan hindra kommande snöröjningar.

11. Dålig lukt i våtutrymmen – ett TIPS!

Om vattenlåset i golvbrunnen för duschen torkar ut under viss bortavaro hemifrån, kan en otrevlig avloppslukt sprida sig i hela lägenheten. Har du samma problem kan du pröva följande:

Fyll en plastpåse med vatten och slut den med en knut eller klämma. Tag bort locket till golvbrunnen i duschutrymmet och placera istället den vattenfyllda påsen som lock. På det här enkla sättet tar det lång tid för vattnet att avdunsta från vattenlåset.

Passa på och gör rent vattenlåset om du inte gjort det på länge. Varför inte göra det även i handfaten när du ändå är igång.

12. Lediga lokaler

Vi har fr o m 1 oktober 2015 en ledig lokal på Hästholmsvägen 25, plan 3 på 76 kvm. Intresserade kan vända sig till följande personer i vår styrelse: Veronica Göransson, veronica.goransson@atriumljungberg.se eller
Björn Stenqvist: bjsten@saltsjoqvarn.se.