!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

 

 

 

Styrelse och valberedning Brf Saltsjöqvarn 1, 2017/18

Efter årsstämman i maj 2017 har vår styrelse nedanstående sammansättning och ansvarsområden.Denna lista finns nu även uppsatt i samtliga entréer. Nedan finns också valberedningens representanter. 

Samfällighetsföreningen (SQSF) bildades den 15 april 2009 och ansvarar för ärenden av gemensamt intresse för samtliga föreningar i området. Se mer under Samfälligheten i menyn.

Föreningens adressuppgifter ser du längst ner på denna sida.

Styrelsen sammanträder normalt varje eller varannan månad. Ärenden bör inlämnas senast en vecka före mötet.

 

Ordinarie ledamöter, ansvarsområden 

Peter Mattsson, ordförande            
Bageribacken 2                              Samfällighetsföreningen
peter47mattsson@gmail.com

 

Björn Stenqvist, v ordförande         Bank- och finansfrågor;
Bageribacken 2                              ÖBFAB,
bjsten36@gmail.com                   
 

Annica Nordmark, sekreterare       INFO-blad, hemsida,
Bageribacken 8                              utemiljö
annica.nordmark@gmail.com        0732-298514

 

Gilbert Johansson                         Gästlägenhet, tvättstuga,
V. Finnbodavägen 1                      föreningslokal, grovsoprum
johanssongilbert@gmail.com       08-715 4916; 070-539 91 66

Bengt Lindberg                             Passersystem, nycklar,
Hästholmsv  25                            posthantering, fastighetsärenden
Bengt.e.lindberg@telia.com         08-715 52 77; 0733-22 48 68
                                       

Suppleanter, ansvarsområde

Birgitta Karbéus Lindberg              Bank- och finansfrågor,
Hästholmsvägen 29                       attestansvarig,
birgitta.karbeus@gmail.com          kontakter städfirman
                                                     
Eva Eriksson                                 Lokaluthyrning, andrahansuthyr,                     
Bageribacken 6                             försäkringsärenden
eva.dagny.eriksson@gmail.com  

Johan Westberg                             Garage- och parkeringsärenden
V Finnbodavägen 5                       
johan.saltsjoqvarn@gmail.com 

Reidar Björklund                           Fastighetsfrågor
Bageribacken 2                                    
reidar.bjorklund@gmail.com  
                                           

Valberedningen

Kaj Lindvall, sammankallande
kaj.g.lindvall@gmail.com
 

Göran Pongratz
goran.pongratz@gmail.com

Agneta Fry
agneta.fry@gmail.com


Valberedningen föreslår kandidater till styrelse och revisorer i föreningen. Ring någon i valberedningen om du är intresserad eller vill föreslå någon annan kandidat.

 

Föreningens postadress:          Föreningens fakturaadress:
Brf Saltsjöqvarn 1                        Brf Saltsjöqvarn 1
Hästholmsvägen 25                      c/o Österåkers Brf AB
131 71 Nacka                              Box 550
                                                 184 25 Åkersberg